26 May 2009

Chelsea Flower Show 2009 - The QVC Garden


Ännu en trädgård från Chelsea Flower Show 2009 i London. Trädgården hette The QVC Garden, den var en av de stora trädgårdarna i kategorien Show Garden. Den var designad av Adam Frost som har skapat trädgårdar vid Chelsea både 2007 och 2008. Den här trädgården var på samma gång både modern och romantisk och tilldelades Silver pris. Den var öppen och solig i mitten men hade också träd - Acer campestre - som skapade skugga. I skuggan under träden växte massor av Digitalis i olika färger och nyanser. De hårda ytorna var uppmjukade med rabatter av rosor, Aquilegia, Geranium, Iris, Astrantia, Alchemilla, Anchusa, prydnadsgräs och ormbunkar. Flera sittplatser, en liten grill, två dammar med springvatten och lite poesi på väggen. En vacker och trevlig trädgård med mycket som kan inspirera.
Yet another garden from The Chelsea Flower Show 2009 in London. The garden was called The QVC Garden and was one of the large gardens in the category Show Gardens. It was designed by Adam Frost who had created gardens at Chelsea in 2007 and in 2008. This garden was at the same time both modern and romantic and was awarded a Silver. The garden was open and sunny in the centre but also had trees - Acer campestre - that created shade. In the shade under the trees grew Digitalis in different colours and shades. The hard surfaces were softened by borders with roses, Aquilegia, Geranium, Iris, Astrantia, Alchemilla, Anchusa, grasses and ferns. Several places to sit, a small grill, ponds with fountains and a little bit of poetry on the wall. A beautiful and very pleasant garden with lots to inspire.

4 comments:

Anna said...

Oj..men du..himmel så härligt..här kan jag få en glimt av det jag drömt om ..att någon gång få uppleva..

Så otroligt vackert..jag scrollar njuter och bara ler....

Lillebeth said...

Tack, den tycker jag om.

Bath Daily Photo Blog said...

Lovely photos, wish I could have come up to Chelsea but missed this year! Hope you enjoyed it!

Annika Christensen said...

Den gillade jag jättemycket tack för att du visar.
Annika

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...