30 November 2009

FIGURATIVELY SPEAKING - BILDLIGT TALAT

On Mondays a picture is posted without words.
The picture should speak for itself.
At the end of the day a comment may be added.
You can find more participants in
‘Figuratively Speaking’.

En bild utan ord läggs upp på måndagar.
Bilden ska tala för sig själv.
En kommentar kan läggas till vid dagens slut.
Du kan hitta fler deltagare i
’Bildligt Talat’.

3 comments:

NinaH said...

Vackert åldrande!

Fru C said...

Rostig, mossigt, sånt gillar jag!
Bänken har sett sina bästa dagar men ropar ändå till mig: kom och sitt!

@nemonen said...

Den bänken var det nog längesedan någon satt på, men snyggt foto.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...